Statistik og facts

88 % af alle kunder som oplever stilhed når de venter, er mere tilbøjelige til at lægge røret på.


Prøv at læs nedenstående:

USA Business Telephone Today” har lavet en undersøgelse, som indbefattede 30.000 mennesker, der blev inddelt i 3 lige store grupper. Idéen med undersøgelsen var at afdække, hvordan folk der ringer op til et firma reagerer på henholdsvis.

1. Stilhed
2. Musik
3. Musik med informationer.

Ingen af prøvepersonerne var informeret om, at ventetiden var 1 minut.

Resultatet blev således:

1. Personer der ventede i stilhed:
52% lagde røret på indenfor det første minut.
27% beregnede ventetiden til at have udgjort mere end 5 minutter.

2. Personer der ventede til musik:
13% lagde røret på indenfor det første minut.
56% beregnede ventetiden til at være mindre end 1 minut.

3. Personer der ventede til musik og informationer samtidigt:
Kun 2% lagde røret på indenfor det første minut.
81% beregnede ventetiden til at være mindre end 1 minut.

Kilde: USA Business Telephone Today.

Markedsanalyser viser, at omkring 7 ud af 10 kunder bliver sat i venteposition.
35% af dem som ringer og bliver utilfredse, vil aldrig ringe tilbage igen.
97% af de firmaer som benytter sig af on-hold beskeder har bemærket en forbedring af deres firmas image.
Op til 20% af alle kunder gjorde et køb efter at have hørt et tilbud i ventetiden.
Den samme undersøgelse viser, at 90% af alle de forretningskunder der ringer,
  foretrækker information mens de venter.

Kilde: AT&T

Hvis du prøver at sammenligne priser fra Førsteindtryk med reklametakster for aviser, radio og tv,
vil du hurtigt få bekræftet, at vores er langt billigere.
Ydermere kan du, ved at gøre brug af on-hold beskeder opnå fantastiske gevinster.